Uvjerenja su snažan okidač za emocije i misli u cilju djelovanja

Uvjerenje je snažan okidač za emocije i misli u cilju djelovanja na određeni cilj spram kog je proisteklo uvjerenje. Uvjerenje je uvijek ciljano i ima uski dijapazon djelovanja, a s ciljem

postizanja određenih rezultata kroz naše djelovanje. Uvjerenje je kod ljudskog srca snaga pokretanja i preduvjet za postizanje rezultata, a s dekodiranim srcem ono se uvijek kroz djelovanje ostvari u potpunosti jer se moć i snaga uvećavaju za 5000 puta.