Osjećaj je rezultat sjedinenja misli i emocija

Kad spomenem riječ osjećaj gotovo istog trenutka vama misli krenu na emocije, a emocije i osjećaj nisu isto, Ovakvo krivo razmišljanje nas zavarava i kroz krivu pretpostavku lažnih osjećaja zapravo kroz život djelujemo emocijama.

Misao bez pokrenutih emocija samo je misao, ona po sebi nije dobra ni loša, ni pravilna ni pogrešna. Sama kaotakva misao nema utjecaja i svako njeno djelovanje ostaje samo u umu, kao nešto što bi moglo biti, a ostaje izgubljeno u vremenu, bezopasno i sasvim nemoćno.

Samu misao bez emocionalne pokretačke sile koja bi je ostvarila možemo nazvati tek pustom željom. Iako su su dobronamjerne, naše želje nemaju velikog utjecaja na naše tijelo ili svijet koji nas okružuje, sve do onog trenutka dok ih ne osvijestimo.

Kad sjedinimo misli našeg uma i snagu emocija, tada možemo stvoriti osjećaje. Mislim da ste shvatili da je osjećaj zapravo sjedinjenje naših misli ( ono što mislimo ) s pokretačkom snagom ljubavi ili straha koji prate samu misao. Nadam se da vam je sada jasnije što su osjećaji i kakva je razlika između osjećaja i emocija, pa i samih djelovanja koja proizlaze iz osjećaja u odnosu na one koje proizlaze iz emocija.

Iako u stvarnosti postoje dvije temeljne emocije, ljubav i strah, mi možemo doživjeti beskonačan broj osjećaja i oni kao takvi mogu izliječiti vaše tijelo i mogu promijeniti vašu stvarnost.

Emocije, um i osjećaji

Naš um je zadužen za pomoć oko stvaranja kreativnih osjećaja koji kroz djelovanje donose promijene i stvaraju novonastala stanja po našoj želji, a drugačija u odnosu na početna polazišta.

To bi bilo predivno i lako kad emocije ne bi upravljale našim umom i u velikoj sebičnosti neprekidno zbunjivale i zavaravale naš um.

Osjećaj stvaranja i promijene kad je ispravan i dobar po nas, zapravo je univerzalan i u skladu sa svim što nas okružuje, zato i kao takav ima moć stvaranja i promijene okoline i nas samih.

Emocije koje nas zavaravaju predstavljajući se kao osjećaji, nisu ništa drugo već velika sebičnost koja je individualna i kao takva ni ne može promijeniti nešto u okolini jer je u polazištu individualnosti izolirana od same okoline….

Uvjerenje je samo jedan oblik osjećaja koji je intenzivan i snažan pa može pokrenuti djelovanje u nama…

Ne djelujte iz emocija pod izgovorom osjećaja jer u takvom prepoznatljivom djelovanju ostavljate potpis sebičnosti…