Prezentacija za one koji žele više i jače

Prema najavi rad na novom portalu je počeo i kroz nekoliko dana će isti biti završen. Na novom portalu će biti sav materijal koji je i na domeni www.bioterapeut.com, ali i puno stručnih znanstvenih tekstova, audio i video materijala koji će biti zaštićeni jednomjesečnom lozinkom, ali dostupni Vama kao VIP članu.

Također je u pripremi elektronski mjesečnik Heart Healing koji će izlaziti svakog mjeseca i Vama kao VIP članu biti besplatno dostupan.

Video materijal će obuhvaćati objašnjenja, tumačenja i razne vježbe koje će Vam omogučiti da podignete svoje energetski potencijal i aktivirate neke od sposobnosti za koje niste ni sanjali da ih posjedujete.

Zbog stručnog sadržaja VIP članovi GVM radia će biti podijeljeni u dvije skupine. Jedna će biti VIP slušatelji, a druga oni VIP članovi koji su prošli dekodiranje srca.

VIP emisije ponedjeljkom će biti za sve članove, a srijedom za one sa dekodiranim srcima.

Srijedom ćemo raditi praktične energetske vježbe i raditi na konkretnim stvarima.