Djelovanje je svaka stanična aktivnost

Djelovanje je niz psihofizičkih radnji koje aktiviraju emocije, misli i osjećaje u cilju ostvarenja zacrtanih ciljeva i zadaća. Djelovanje je svaka naša radnja u životu, može biti direktna

misaona ili fizička, a i svako razmišljanje bez uvjerenja ili vjerovanja je čin djelovanja. Djelovanje je svaka stanična aktivnost iz koje proizlazi da smo dnevno aktivni 24

sata. Kad spavamo i sanjamo mi smo također aktivni na staničnoj razini. Djelovanje uz dekodirano srce povećava emocije, misli i osjećaje za 5000 puta.