Bioterapija i bioterapijski tretmani bioterapijom

Bioterapija je terapija ili postupak u kojem bioterapeut psihofizički manipulira poljem bioenergije ( elektromagnetskog polja ) pojedica i  njegove okoline.

Bioterapijom ili bioenergijom smatramo naziv za alternativnu pomoć drugoj osobi. Kao osnovno sredstvo kod bioterapije se koriste dlanovi i prsti kojima osoba izvodi razne pokrete u neposrednoj blizini bolesne osobe…

Energija se bioterapijom ne kanalizira
Bioterapijski tretmani se kod laika smatraju kao jedina metoda kojom se bioenergija prenosi sa jedne na drugu osobu. Najveća je zabluda i obmana da se radi o nekoj vrsti kanaliziranja neke univerzalne energije koja se zatim usmjerava prema dugoj osobi bioterapijskim postupkom. Upravo u nastojanju kanaliziranja za vrijeme bioterapije javlja se problem da je psihofizičko stanje i bioenergetski potencijal samog bioterapeuta veliko i nepremostivo ograničenje. Bioterapeut za vrijeme tretmana ili kako oni vole tumačiti kanaliziranja, nije u stanju podijeliti s drugom osobom veći bioenergetski potencijal od onog koji on zaista ima i može provesti ( podnijeti ).

Njegovo navodno kanaliziranje je ograničeno njegovom bioenergijom i usprkos tome što na jednoj strani ima bezgraničnu količinu bioenegije univerzuma, on predaje i dijeli samo onoliko koliko mu je stvarni kapacitet koji inače koristi u svakodnevnom životu.

Više načina korištenja iste energije
Možda bi ispravnije bilo tumačenje da je bioterapija samo jedna od tehnika pokušaja da se pomogne drugoj osobi koja ima niži bioenergetski potencijal. Tretman u kojem se vrši određen broj radnji rukama i dlanovima samo je jedan od na žalost slabijih način da se podigne nečija stanična frekvencija, bioenergetski potencijal i probudi imunološki sustav.

Bioterapijom se ne kanalizira s ciljem da se liječi bolest
To nije tehnika kojom se bioterapijskim postupkom kanalizira bioenergija bez obzira što vam svi govorili i u to vas uvjeravali. Bioterapija je samo jedan od manje bezuspješnih pokušaja prenijeti nešto čega osoba koja pokušava prenijeti nema ni sama.

Bioenergija, chi, prana, univerzalna ili životna energija je u svakom čovjeku u određenom postotku i intenzitetu. Sam naziv je bezuspješan pokušaj uvjeravanja da pojedinac nije važan već tehnika, metoda, bioterapija kojom on negdje kanalizira i prenosi.

Kod bioterapije ruke su potrebne samo onima koji nemaju jak bioenergetski potencija i koji zapravo rukama samo magnetiziraju nižu energiju udaljenu nekoliko desetaka centimetara oko osobe. To je zato što te osobe same imaju nisku frekvenciju i slabo elektromagnetsko polje koje se proteže možda tek nekoliko desetaka centimetara dalje i više od  polja osobe koju tretiraju.

Na ovoj stranici možete pogledati i uvjeriti se kakva je snaga mog elektromagnetskog polja. Ja ne moram mahati rukama u blizini osobe. Ja istovremeno djelujem na sve osobe u prostoriji i moram kontrolirati snagu da nekog slučajno nehotice ne bacim.