Zašto bi i VI trebali imati otvoreno srce

Naše srce je prvi organ koji se razvio u majčinoj utrobi, naše srce ima jedinstveni kod i ritam otkucaja. Srce je središte naše osobnosti i našeg djelovanja koje je 5000 puta snažnije od djelovanja našeg mozga.

Srce je jedini dio čovjeka koji kad je otvoreno u direktnoj vezi sa izvorom našeg postanka. Srce je generator naših uvjerenja, emocija i misli koje preko djelovanja razmjenjujemo sa našom okolinom i sa samom silom koja nas je stvorila.

Ako je naše srce otvoreno naš izvor u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu nas prepoznaje i podržava u našim svakodnevnim nastojanjima i djelovanju.

S obzirom da srce nosi jedinstveni zapis vlasnika, osoba kojoj je transplantirano, poprima navike i osobine prethodne osobe, što je dokaz da su sve bitne informacije o nama pohranjene u našim srcima.

Sretno sa svojim srcem !

Naše djelovanje u životu nastaje generiranjem osjećaja u našem srcu, emocije i misli su samo pokretač, a snaga djelovanja proizlazi iz srca.

Samo u srcu možemo pokrenuti proces ozdravljenja, proces promijene i proces kreiranja svega što poželimo. Ako nam je zatvoreno srce nemamo ni jedan posto mogućnosti za ozdravljenje od najtežih bolesti.

NAPOMENA:
Pod otvorenim srcem ne podrazumijevam, veselost, srdačnost, ležernost i ostala uvriježena mišljenja o nečijoj otvorenosti. Pod pojmom otvorenog srca isključivo mislim na vezu srca sa izvorom života ili silom koja nas je stvorila i dvosmjernu komunikaciju koja proizlazi iz te otvorenosti. Upravo ta dvosmjerna komunikacija iscjeljuje najteža oboljenja i ispunjava nam sve ono što tražimo!