Stvarno stanje je samo realna sadašnjost

Stvarno stanje je realno sagledavanje sadašnjeg trenutka u kojem se nalazimo. Naša stvarnost je upravo tu i sada, a uvelike je uvjetovana prošlošću i događajima iz prošlosti.

Naša vjerovanja, uvjerenja i djelovanja karakteriziraju sadašnjost. Stvarno stanje sadašnjeg trenutka je virtualni privid i ljudsko ograničenje u odnosu na vrijeme i prostor.

Emocije, misli i osjećaji mogu i najčešće nas vežu za prošlost i neko ranije vrijeme. Mnogi zbog raznih životnih trauma cijeli svoj život prožive u prošlom vremenu jer mislima, emocijama i osjećajima neprekidno proživljavaju i izražavaju jedan period svog života koji se kalendarski odigrao u prošlosti.

Iz ovog saznanja proizlazi da čovjek i život na zemlji nije vezan za vrijeme i prostor što znači da ako smo okovani i vezani za prošlost imamo i sve mogućnosti da promijenimo budućnost i sadašnjost. Upravo ovdje se nalazi misterij vremenskog ograničenja zbog kojeg smo bolesni, nesretni i zbog kojeg čovječanstvo pati.

Ako smo naučili i spoznali da je prošlost jednaka sadašnjosti, trebamo naučiti da je i budućnost jednaka sadašnjosti. Virtualni život ne prepoznaje kalendarski sadašnji trenutak i jedino virtualnim stvaranjem budućnosti mijenjamo realno stanje sadašnjosti i stvarno stanje.

Zašto smo bolesni i kako izliječiti bolest?

Danas se više nego ikada u znanstvenim krugovima sve bolesti objašnjavaju kao psihosomatska posljedica djelovanja stresnih situacija iz prošlosti. Zar iz toga realno ne proizlazi da je bolest djelovanje prošlog vremena.

Samim time mi ne možemo bolest izliječiti ako je liječimo sada u virtualnoj sadašnjosti kao što se ni sijanjem žita ne oslobađamo gladi trenutno SADA.

Bolest je samo trenutni osjećaj djelovanja prošlosti pa je možemo izliječiti samo virtualnim djelovanjem na našoj budućnosti.

“SAMO NEVEZIVANJE ZA SADAŠNJOST MOŽE
PROMIJENITI PROŠLOST I KREIRATI BUDUĆNOST”