Kćerka osjeti kad otvaram srce za kućnu prijateljicu

Zamisli kako moja kćerka reagira. Otvorim ja srce za jednu našu kućnu prijateljicu i moja Izabela kćerka sjedi sa nama i stane ju toliko gušiti da je morala izaći van iz dnevnog boravka i srce

joj se jako uzlupalo, divno zar ne. Moja kćerka toliko osjeti kad otvorim srce za nju ili nekoga tko je sa nama u prostoriji da je to fascinantno, a nije bila kod Berislava na otvaranju. Što bi tek bilo da ode kod njega? Atomska bomba.

Krešo M. – Nova Gradiška