Nakon prve aktivacije psihofizičkih tjelesnih sposobnosti

Aktivacija psihofizičkih tjelesnih sposobnosti se radi tri puta u neodređenim vremenskim razmacim što ovisi o samom pojedincu. Naša Anamarija nakon prve aktivacije i sedam dana vježbanja, dobila je priliku pokazati u praksi kako to djeluje.

S obzirom da se radi o prvoj aktivaciji i tek sedam dana individualnog treninga, rezultati su više nego zapanjujući. Svaka od tri aktivacije je poseban doživljaj i nova energetska razina, ali i niz vježbi koje pojedinac mora odraditi.