Fizička snaga ne može se suprotstaviti bioenergiji

Fizička snaga bilo kojeg čovjeka bez obzira na njegovu visinu, težinu i mišičnu definiciju neznatna je i neusporediva sa unutarnjom snagom osobe koja ima izrazit bioenergetski potencijal.

Bioenergija je primjenjiva za samoizlječenje, liječenje drugih, ali i za razne životne situacije poput nekih u kojima se možda nalazimo u životnoj opasnosti zbog ugroze od strane druge osobe.