Seminar aktivacije tjelesnih sposobnosti

Na seminaru aktivacije tjelesnih sposobnosti savladava se percepcija vlastitog uma. Vježbe koje se rade na ovom seminaru uvelike nadilaze percepciju ljudskog mozga. Aktiviranjem raznih sposobnosti osposobljavate svoje tijelo za razne životne izazove i odnose sa drugim osobama.