Radio GVM i snaga emisije Snagom srca

Sjećam se prve emisije kad nisam osjećala ništa od onog i onih koji su bili duže u emisijama. A onda kada su se stvari počele događati nisam bila sigurna ne umišljam li to. Moje iskustvo je slušati i prepustiti da se sve događa samo po sebi.

Predivan je osjećaj, skoro čudesan kada se stvari mijenjaju i uživate u tome i nakon dosta vremena shvatite da se nešto tako promijenilo.

Reagiram drugačije i zadovoljnija sam zbog toga iako me ponesu emocije kada se nađem u situaciji da se moram u nešto uključiti što najradije ne bi, ali kasnije kad postanem svjesna da ne želim biti u tome, isključim se i radim doista samo onoliko koliko moram. To su za mene divne stvari.

Dušanka Kolinski – Nova Gradiška