Na kojim principima živi čovjek

Emocije, misli, vjerovanja i uvjerenja stvaraju osjećaje koji upravljaju nama i određuju naša djelovanja. Ta djelovanje određuje kvalitetu našeg zdravlja i života općenito. Istina je kad bi

redom mijenjali ( emocije, misli, vjerovanja i uvjerenja ) to sve, da bi možda mogli promijeniti svoje zdravlje i svoj život, ali to još nikome nije uspjelo, jer je samo po sebi utopija. Tajna uspjeha se bazira na obrnutom postupku dekodiranjem srca gdje stvarna promjena zdravlja i života unose novi obrazac osjećaja koji utječu na izmjenu naših uvjerenja, vjerovanja, misli i emocija.

Pozitivnim razmišljanjem u bolesti, vrlo rijetko ili nikad ćemo steći zdravlje, ali kad smo zdravi lako ćemo pobijediti strah i uvjerenja o mogućoj bolesti….

Leave a Reply