Aktivacija visokih psihofizičkih frekvencija

Aktiviranjem psihofizičkih visokih frekvencija aktiviramo oko nas informativno elektromagnetsko polje koje se prostire oko nas i štiti nas od verbalnih i fizičkih napada. To aktivirano elektromagnetsko polje komunicira sa potencijalnim napadačem i odvraća ga od same namjere da nas napadne. Ako je napadač već krenuo prema nama aktiviranjem omotača isti će biti zaustavljen prije nego što i dođe do nas.