aktivacija-psihofizičkih-sposobnost

Aktivacija psihofizičkih sposobnosti

Aktiviranjem psihofizičkih sposobnosti oslobađamo se straha, nesigurnosti i depresije. Aktivira nam se tjelesna frekvencija kojom nenasilno svakodnevno razrješavamo mnoge sukobe, poput odnosa sa poslodavcem i nadređenim. Mijenjamo i dižemo svoju percepciju i poziciju u društvu i u društvenim odnosima.
Aktiviranjem psihofizičkih sposobnosti odvraćamo svaki intelektualni, emocionalni, psihički i fizički napad. Kao meta mnogo jačeg napadača ili više njih istovremeno, odvraćamo ih tjelesnom frekvencijom prije izvršenja samog napada ili u krajnosti ako do napada i dođe, oslobađamo se sa lakoćom bez ikakvih posljedica. Aktivacija psihofizičkih frekvencija izdiže nas iznad ljudskom umu poznatih dimenzija i mogućnosti.

NAPOMENA:
Aktivaciji psihofizičkih sposobnosti mogu pristupiti samo osobe sa dekodiranim srcem.